Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,

c) Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przedszkola.

2. Przedszkole   prowadzi    gospodarkę   finansową     według    zasad   określonych w Ustawie finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest  „Plan  dochodów  i  wydatków ” na dany rok kalendarzowy zwany „Planem  finansowym”.  W  przedszkolu   utworzony   jest    rachunek   dochodów własnych, posiadający  własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych  dochody  określone  w  uchwałach Rady  Miasta  Stołecznego Warszawy. Rada  miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

5. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji   podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8:00 – 13:00.

"Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy”

"Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st.Warszawy"

"Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 roku zostalo opublkowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st.Warszawy"

https://dbfowola.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdania_finansowe/Sprawozdanie_finansowe_za_2020.htm

 

Pokaż informacje o artykule