Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

Organami przedszkola są:


a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

 

Rada  Pedagogiczna  i  Rada  Rodziców  uchwalają  regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

Pokaż informacje o artykule